Historie

Loonwerkersbedrijf Wesseler startte in 1962 met het uitvoeren van diverse werkzaamheden voor voornamelijk boerenbedrijven. Naar mate er meer landbouwgrond werd gebruikt voor industrieterreinen rond Enschede, is besloten tot aanschaf van een mobiele kraan die ook ingezet kon worden bij grondwerk voor aanleg van industrieterreinen.

Deze tendens van bebouwing van landbouwgronden zette zich voort en zodoende werden meer machines aangeschaft om hiermee grondwerk te verrichten, alsmede vrachtauto’s voor het bijbehorende transport.

 

Ook wordt er geconstateerd dat steeds meer producten werden gerecycled en de onderneming is zich bezig gaan houden met de bewerking van groen- en sloopafval. In latere jaren werden steeds meer producten gerecycled en Wesseler-Oude Booijink besloot in de markt van groen- en slooppafval te stappen. Hiertoe werden mobiele zeefmachines aangeschaft en later verkleiningsmachines. In 2004 werd een geheel nieuwe stap gezet. Er werd een grondzuigauto aangeschaft en met succes in de markt gezet. Momenteel zijn er vier grondzuigauto’s werkzaam binnen het bedrijf. Met de aanschaf van een stoneslinger in 2015 blijkt toch wel dat wij altijd bezig zijn met nieuwe, innovatieve ontwikkelingen.