Onze kracht

Wesseler-Oude Booyink houdt zich bezig met het werk in de recycling en grondverzet en in meer gespecialiseerd werk, zoals de grondzuigauto, zandblazen en precisieplaatsing van losgestorte materialen door de stoneslinger. Zo is Wesseler-Oude Booyink altijd bezig met nieuwe, innovatieve ontwikkelingen. We werken met vakbekwame en goed opgeleide werknemers.

Veiligheid en het milieu hebben we hoog in het vaandel.

We zijn dan ook VCA* en ISO14001 gecertificeerd.

We werken veilig of we werken niet.

 

 

Welkom bij Wesseler-Oude Booyink

Wesseler-Oude Booyink vof is voortgekomen uit Wesseler BV.
Loonbedrijf Wesseler BV is in 1962 opgericht door de heer L.H. Wesseler.
Loonwerkersbedrijf Wesseler startte in 1962 met het uitvoeren van diverse werkzaamheden voor voornamelijk boerenbedrijven. Naar mate er meer landbouwgrond werd gebruikt voor industrieterreinen rond Enschede, is besloten tot aanschaf van een mobiele kraan die ook ingezet kon worden bij grondwerk voor aanleg van industrieterreinen.

Deze tendens van bebouwing van landbouwgronden zette zich voort en zodoende werden meer machines aangeschaft om hiermee grondwerk te verrichten, alsmede vrachtauto’s voor het bijbehorende transport.

Direct contact Download folders

Ook werd er geconstateerd dat steeds meer producten werden gerecycled en de onderneming is zich bezig gaan houden met de bewerking van groen- en sloopafval. Hiertoe werden mobiele zeefinstallaties aangeschaft en naarmate zich deze werkzaamheden uitbreidden, verkleiningmachines.

Tevens deed zich in 2003/2004 een nieuwe ontwikkeling voor; men kwam in aanraking met een grondzuigauto, die vooral ingezet kan worden bij plaatsen waar veel kabels en leidingen in de grond liggen ofwel het afzuigen van grond. Hierin zag men een nieuwe markt en in 2004 wordt besloten tot aanschaf van zo’n zuigauto en deze markt is nog in ontwikkeling.

Wesseler-Oude Booyink houdt zich bezig met het werk in de recycling en grondverzet, en in meer gespecialiseerd werk, zoals de grondzuigtechniek.
Zo is Wesseler-Oude Booyink altijd bezig met nieuwe, innovatieve ontwikkelingen.