Grondzuigen

 

Kruipruimtes ophogen of uitgraven, dakgrind wegzuigen,
sleuven graven, zandzuigen en meer…

Onze grondzuigauto biedt u het alternatief!

De Nederlandse bodem wordt steeds voller met buizen en kabels. Het komt soms voor dat er kabels worden beschadigd, met als gevolg dat zowel particulieren als het bedrijfsleven urenlang zonder stroom en internet komen te zitten. Daardoor wordt er veel schade geleden. Grondzuigtechniek biedt de oplossing. De grondzuigauto wordt in vele gevallen ingezet en is de ideale oplossing met de vele kabels in de bodem. Daarnaast is graven ook vaak arbeidsintensief, waardoor de kosten hoog oplopen.

 • Verschillende soorten grond, zowel nat als droog wegzuigen
 • Snel inzetbaar
 • Moeilijk bereikbare plaatsen
 • Stenen tot een doorsnede van 250 mm zijn gemakkelijk op te zuigen
 • Op dieptes van meer dan 10 meter
 • Afstanden over het maaiveld met een bereik van 50 meter of meer

Toepassingen grondzuigen:

Grondwerkzaamheden:

 • Vrij zuigen van kabels en leidingen
 • Proefsleuven
 • Huisaansluitingen maken
 • Schoonmaken van verstopte leidingen
 • Bouw en saneringen
 • Heipalen (paalkoppen zuigen)
 • Verwijderen van losgestorte produkten op moeilijk bereikbare plaatsen
 • Wortels van bomen vrij zuigen
 • Dakgrind zuigen

In geval van:

 • Scheur van gasleiding
 • Breuk in waterleiding
 • Telefoon- en internetstoring
 • Schade aan rioolbuis

Sanering van woningen:

 • Blootleggen van de funderingen en buitenmuren
 • Wegzuigen van dakgrind
 • Leegzuigen van kelder en kruipruimte

Groenwerkzaamheden:

 • Boomwortels blootleggen
 • Boomverzorging: verbetering van groeiplaats

Andere inzetbaarheden:

 • Stroomprofielriolering schoonzuigen
 • Metaalbewerkingsmachines reinigen
 • Biovergister reinigen