Grondzuigen

 

Kruipruimtes ophogen of uitgraven/draineren, (dak)grind wegzuigen,
sleuven graven, zandzuigen en meer…

De Nederlandse bodem wordt steeds voller met buizen en kabels. Het komt soms voor dat er kabels worden beschadigd, met als gevolg dat zowel particulieren als het bedrijfsleven urenlang zonder stroom en internet komen te zitten. Daardoor wordt er veel schade geleden.  Grondzuigtechniek biedt de oplossing. De grondzuigauto wordt in vele gevallen ingezet en is de ideale oplossing met de vele kabels in de bodem. Daarnaast is graven ook vaak arbeidsintensief, waardoor de kosten hoog oplopen.

Onze grondzuigauto biedt u het alternatief!

 

 • Verschillende soorten grond, zowel nat als droog wegzuigen
 • Snel inzetbaar
 • Moeilijk bereikbare plaatsen
 • Stenen tot een doorsnede van 250 mm zijn gemakkelijk op te zuigen
 • Op dieptes van meer dan 10 meter
 • Afstanden over het maaiveld met een bereik van 50 meter of meer

Toepassingen grondzuigen:

Grondwerkzaamheden:

 • Vrijzuigen van kabels en leidingen
 • Proefsleuven
 • Huisaansluitingen maken
 • Schoonmaken van verstopte leidingen
 • Bouw en saneringen
 • Heipalen
 • Verwijderen van losgestorte produkten op moeilijk bereikbare plaatsen
 • Ingang en uitgang bij horizontaal boren

In geval van:

 • Scheur van gasleiding
 • Breuk in waterleiding
 • Telefoon- en internetstoring
 • Schade aan rioolbuis

Sanering van woningen:

 • Blootleggen van de funderingen en buitenmuren
 • Wegzuigen van dakgrind
 • Leegzuigen van kelder en kruipruimte

Groenwerkzaamheden:

 • Boomwortels blootleggen
 • Boomverzorging: verbetering van groeiplaats

Andere inzetbaarheden:

 • Stroomprofielriolering schoonzuigen
 • Metaalbewerkingsmachines reinigen
 • Biovergister reinigen